Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2010

Εξελίξεις στη χωροθέτηση ΧΥΤΥΣτο κρίσιμο στάδιο της επιλογής χώρου για τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων (η μέθοδος έχει επιλεγεί ήδη) και του ΧΥΤΥ, έφτασε πλέον η διαδικασία δε επίπεδο μελέτης και κατευθύνσεων από την αρμόδια επιστημονική επιτροπή που συγκροτήθηκε από την Περιφέρεια Ηπείρου.Την ερχόμενη Δευτέρα (10:30 το πρωί) συνεδριάζει εκ νέου, μετά την ανάπαυλα λόγω των εκλογών, η Επιτροπή Επίβλεψης και Παραλαβής της μελέτης για τη χωροθέτηση του εργοστασίου επεξεργασίας των Αστικών Στερεών Αποβλήτων(ΑΣΑ) και του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων(ΧΥΤΥ), όπως είναι ο πλήρης τίτλος της και σε αυτή τη συνεδρίαση αναμένεται να προωθηθεί η διαδικασία στο προτελευταίο βήμα πριν την διαβούλευση και την τελική απόφαση. Θα ακολουθήσει σύντομα, εκτιμάται, και η άλλη διαδικασία με την οποία ολοκληρώνεται και το αντικείμενο της μελέτης, δηλαδή η προέγκριση της χωροθέτησης και της ΜΠΕ.Τα σενάρια για το ποια θα είναι η τελική επιλογή είναι πολλά, όχι μόνο ως προς τις ζώνες στις οποίες χωρίστηκαν οι υποψήφιες περιοχές με επιμέρους εκτάσεις εντός αυτών, αλλά κυρίως για το αν θα επιλεγεί λύση που θα περιλαμβάνει και τους υπάρχοντες ΧΥΤΑ σε Καρβουνάρι και Βλαχέρνα ή όχι.Ουσιαστικά πρόκειται για δυο βασικές λύσεις, όπως είχε τονιστεί και στην τελευταία συνεδρίαση, στην οποία οι μελετητές παρουσίασαν τα δεδομένα για τα κριτήρια επιλογής και αποκλεισμού και ότι άλλο απαιτείται για να φτάσει σε αποτέλεσμα η διαδικασία.

Λύση με ή χωρίς ΧΥΤΑ σε ρόλο ΧΥΤΥ

Η μία λύση περιέχει και τους δυο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου και Βλαχέρνας (ο μικρός ΧΥΤΑ Ηγουμενίτσας δεν προσφέρεται και ο ΧΥΤΑ Ελληνικού εξαιρείται με βάση την απόφαση και δέσμευση της ΓΓΠΗ) και η άλλη αφορά νέο ΧΥΤΥ και το εργοστάσιο σε κοντινή απόσταση.Αν επιλεγεί να αξιοποιηθούν οι υπάρχοντες ΧΥΤΑ προκύπτει διαφοροποίηση, εφόσον ταυτόχρονα δεν επιλεγεί λύση να κατασκευαστεί και ΧΥΤΥ και να μετατραπούν στην πορεία σε ΧΥΤΥ οι δύο ΧΥΤΑ.Αναλυτικά τα κυριότερα σενάρια που «παίζουν» άσχετα με το ποια ζώνη και περιοχή θα επιλεγεί για το εργοστάσιο, είναι:
-Να μετατραπούν σε ΧΥΤΥ και οι δυο ΧΥΤΑ (Καρβουναρίου και Βλαχέρνας) και να κατασκευαστεί μόνο εργοστάσιο σε περιοχή ανάμεσα τους.
-Να κατασκευαστεί ΧΥΤΥ και εργοστάσιο, αλλά να αξιοποιηθεί και ένας από τους δυο ΧΥΤΑ ή και οι δυο μαζί.
-Να κατασκευαστεί εργοστάσιο και σε κοντινή απόσταση ο ΧΥΤΥ, χωρίς αξιοποίηση των ΧΥΤΑ και ακόμη, να κατασκευαστεί το εργοστάσιο με πρόβλεψη και για ΧΥΤΥ στην πορεία και να λειτουργήσουν ως ΧΥΤΥ οι δύο ή ο ένας ΧΥΤΑ.
Ανάλογα με το ποιο σενάριο θα υπερισχύσει θα εξαρτηθεί και η διαδικασία χωροθέτησης για το εργοστάσιο με ή χωρίς νέο ΧΥΤΥ.

Επτά ζώνες με πολλές επιμέρους εκτάσεις
Από τα περιεχόμενα του 2ου παραδοτέου της μελέτης έχουν προκύψει 7 ζώνες και εντός αυτών αρκετές εκτάσεις που εξετάστηκαν από τους μελετητές, με κύριο χαρακτηριστικό την κεντροβαρικότητα και την εγγύτητα στους μεγάλους οδικούς άξονες Εγνατία και Ιόνια. Δηλαδή αποκλείστηκαν εξαρχής με την μέθοδο της εις άτοπον απαγωγής, περιοχές απομακρυσμένες και ορεινές ή αυτές που εκ των πραγμάτων δεν μπορούν για περιβαλλοντικούς και άλλους λόγους να υποδεχθούν τέτοια δραστηριότητα.Επομένως, καθοριστικός παράγοντας για την επόμενη φάση της αναζήτησης του κατάλληλου χώρου για να φιλοξενήσει το εργοστάσιο με ή χωρίς ΧΥΤΥ θα είναι η επιλογή του σεναρίου και αν θα αξιοποιηθούν οι δυο ΧΥΤΑ.Ρόλο βέβαια παίζουν και τα οικονομικά και άλλα δεδομένα, τα κόστη και οι αποστάσεις, μαζί με τα κριτήρια χωροθέτησης που έχουν τεθεί. Όλα αυτά αποτελούν το κρινόμενο της διαδικασίας και ο στόχος όπως πληροφορούμαστε είναι να δοθεί την Δευτέρα, ίσως, η απάντηση για το αν οι ΧΥΤΑ θα αποτελέσουν μέρος της λύσης ή θα πρόκειται για νέο ΧΥΤΥ και εργοστάσιο, άσχετα με τους ΧΥΤΑ.

Διαβούλευση πριν την επιλογή
Πάντως όποια κατεύθυνση και να δοθεί, πριν την επιλογή θα προηγηθεί δημόσια διαβούλευση τουλάχιστον 15 ημερών, προκειμένου να τοποθετηθούν, εφόσον το επιθυμούν και οι νεοεκλεγέντες στην αυτοδιοίκηση. Σε ότι αφορά το εργοστάσιο, ήδη η Επιτροπή επέλεξε την μέθοδο επεξεργασίας των απορριμμάτων, με την κατασκευή μονάδας αερόβιας μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας με ανάκτηση ανακυκλώσιμων ή και παραγωγή, μελλοντικά, και RDF(εναλλακτικό στερεό καύσιμο από απόβλητα) και μονάδα αναερόβιας χώνευσης προδιαλεγμένου οργανικού υλικού. Μια λύση με πολλές δυνατότητες και επιλογές που δεν συνάντησε αντιδράσεις. Όποια και να είναι η τελική επιλογή, οι Σταθμοί Μεταφόρτωσης είναι αναγκαίοι και δυστυχώς ακόμη κανένας δεν κατασκευάστηκε, έστω στους τρεις νομούς, πλην Ιωαννίνων, που λειτουργούν οι ΧΥΤΑ...

Πηγή: ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

Ολοκληρώθηκαν οι μελέτες ύδρευσης και αποχετευσης του Δήμου Πέτα


Παραδόθηκαν οι μελέτες ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Πέτα. Συγκεκριμένα:
Ø      Παραδόθηκε στις 20-11-2010 και η μελέτη ύδρευσης του Δήμου Πέτα που περιλαμβάνει την αλλαγή των αγωγών ύδρευσης στο δήμο αλλά και νέες λύσεις παροχής πόσιμου και αρδεύσιμου νερού. Το έργο προϋπολογίζεται στα 3.760.000 ευρώ. .Η μελέτη ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2009 ,κόστισε 167.000,00 ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ .
Ø      Επίσης, παραδόθηκε η μελέτη Αποχέτευσης Ακαθάρτων του οικισμού Πέτα και του Αγ. Δημητρίου.Το έργο προϋπολογίζεται στα 8.400.000 ευρώ..Η παραπάνω μελέτη ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2008 ,κόστισε 415.000ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ και από Δημ .Πόρους .

Πηγή: www.peta.gr

Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2010

Αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών στο Δήμο Ν. Σκουφά ανά Δημοτική Ενότητα
Κυριακή
Ενσωμάτωση
Γραμμένοι
Ψήφισαν
Έγκυρα
Άκυρα
Λευκά
Α
45/45
15.932
11.053
69,38 %
10.560
95,54 %
377
3,41 %
116
1,05 %
Β
45/45
15.934
9.268
58,16 %
8.673
93,58 %
290
3,13 %
305
3,29 %
Α’ Κυριακή
Β’ Κυριακή
Υποψήφιος / Συνδυασμός
Ποσοστό
Ψήφοι
Έδρες
Ποσοστό
Ψήφοι
Έδρες
Γιαννούλης Ευστάθιος
31,18
3.293
4
54,95
4.766
12
Εκλογική Περιφέρεια
Ποσοστό
Ψήφοι

Ποσοστό
Ψήφοι

Αράχθου
21,59
950

43,24
1.599

Κομμένου
13,08
71

32,51
145

Κομποτίου
58,85
1.430

74,24
1.490

Πέτα
26,43
842

60,75
1.532
Α’ Κυριακή
Β’ Κυριακή
Υποψήφιος / Συνδυασμός
Ποσοστό
Ψήφοι
Έδρες
Ποσοστό
Ψήφοι
Έδρες
Κόκλας Ιωάννης
38,01
4.014
5
45,05
3.907
1
Εκλογική Περιφέρεια
Ποσοστό
Ψήφοι

Ποσοστό
Ψήφοι

Αράχθου
49,63
2.184

56,76
2.099

Κομμένου
55,99
304

67,49
301

Κομποτίου
22,88
556

25,76
517

Πέτα
30,45
970

39,25
990
Α’ Κυριακή
Υποψήφιος / Συνδυασμός
Ποσοστό
Ψήφοι
Έδρες
Μουσαβερές Θεόδωρος
25,46
2.689
4
Εκλογική Περιφέρεια
Ποσοστό
Ψήφοι

Αράχθου
24,36
1.072

Κομμένου
29,47
160

Κομποτίου
10,70
260

Πέτα
37,57
1.197
Α’ Κυριακή
Υποψήφιος / Συνδυασμός
Ποσοστό
Ψήφοι
Έδρες
Σαπρίκης Ηλίας
5,34
564
1
Εκλογική Περιφέρεια
Ποσοστό
Ψήφοι

Αράχθου
4,43
195

Κομμένου
1,47
8

Κομποτίου
7,57
184

Πέτα
5,56
177


Δήλωση Κ. Παππά, Αντιπεριφερειάρχη Άρτας

Πηγή: ΗΧΩ της Άρτας (http://www.ixotisartas.gr/newspaper/index.php?option=com_content&view=article&id=4399:2010-11-16-14-25-37&catid=1:local&Itemid=28)
pappas kostas neww aythhhh
«Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου  όλους τους πολίτες της Περιφέρειας Άρτας που τίμησαν με την ψήφο τους την παράταξή μας, «Αξιοβίωτη Ανάπτυξη Ηπείρου», συμβάλλοντας στη νίκη της στην περιφέρεια, στις εκλογές της 14ης Νοεμβρίου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης στους υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους, στους συνεργάτες μας στο εκλογικό κέντρο και σε όλους τους εθελοντές και τους φίλους που συνέδραμαν στην  επιτυχία του αγώνα μας με την προσπάθεια και την συνεισφορά τους.
(17/11/2010)
Επίσης θέλω να συγχαρώ, όλους τους συνυποψήφιους μου σε όλες τις παρατάξεις και σε όλες τις βαθμίδες της τοπικής αυτοδιοίκησης, για το υψηλό πολιτικό επίπεδο που διατήρησαν σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.
Η εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας θα είναι για μας η αφετηρία της προσπάθειας  να κάνουμε πράξη τις υποσχέσεις, για το καλό του τόπου μας. Από σήμερα, όλοι οι πολίτες της Περιφέρειας Άρτας θα μας βρουν δίπλα τους. Για να τιμήσουμε στην πράξη την ψήφο τους, να διεκδικήσουμε όσα προτείναμε και να προετοιμάσουμε –όλοι μαζί- ένα πιο δημιουργικό αύριο.
Στο νέο ταξίδι που ανοίγεται στην Περιφέρεια Ηπείρου, σας θέλουμε και πάλι δίπλα μας. Συνοδοιπόρους, συνεργάτες και συναγωνιστές».

Δήλωση Ευστάθιου. Γιαννούλη


giannoylhs eystathios 010 newww ayrhh xroma
«Αναμενόμενο» χαρακτήρισε το αποτέλεσμα των εκλογών για το Δήμο Νικολάου Σκουφά ο νέος δήμαρχος Ευστάθιος Γιαννούλης, καθώς όπως ανέφερε: «Από την πρώτη μέρα που ανοιχτήκαμε στον κόσμο διαπιστώσαμε ότι η εμπιστοσύνη που δείχνανε οι πολίτες στο πρόσωπό μου και συνολικά στους ανθρώπους που στελέχωναν το συνδυασμό μου υπήρχε και μεγάλωνε ολοένα. Έτσι φτάσαμε στο τέλος να έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στους ψηφοφόρους και το αποτέλεσμα το περιμέναμε. Θέλω να μεταφέρω ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, από μένα και από όλους τους συμμετέχοντες στο συνδυασμό μου, προς όλους τους δημότες του Δήμου Νικολάου Σκουφά που μας τίμησαν με την ψήφο τους και όχι μόνο σε αυτούς αλλά και σε όλους τους ανθρώπους που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία».
Για το αν αναγνωρίζει και στην περίπτωση της δικής του εκλογής τα στοιχεία εκείνα της ανατροπής, ο κ. Γιαννούλης, ερωτηθείς μας απάντησε: «Δεν ξέρω τι εννοείται με την λέξη ανατροπή. Εμείς δώσαμε ένα δύσκολο αγώνα , κάτω από συνθήκες δύσκολες θα έλεγα, αλλά κάναμε έντιμο αγώνα και στο τέλος δικαιωθήκαμε. Αντιπαρατεθήκαμε με όλους τους συνδυασμούς με ήθος και ύφος σωστό, με επιχειρήματα και σεβαστήκαμε όλους τους κανόνες, γραπτούς και άγραφους της εκλογικής δεοντολογίας. Δεν ξέρω οι υπόλοιποι συνδυασμοί τι έκαναν, κάποια παράπονα ίσως υπάρχουν αλλά αυτά θα τα δούμε αργότερα και σίγουρα πιο ψύχραιμα».
Στο επίμονο ερώτημα για το αν το αποτέλεσμα  συνιστά ανατροπή, ως εκ του γεγονότος ότι η κομματική στήριξη του πολιτικού χώρου που ανήκει ιδεολογικά (ΝΔ) είχε δοθεί σε άλλο συνυποψήφιό του, ο ίδιος σχολίασε: «Ξέρετε πολύ καλά ότι εδώ και πολλά χρόνια είμαι ένας από τους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης που υποστηρίζει ότι στις μικρές κοινωνίες δεν πρέπει να δίνονται ούτε χρίσματα ούτε στηρίξεις ούτε τίποτε και ο κόσμος να αφήνεται ελεύθερος να αποφασίζει για τον ικανότερο. Εμείς στο Δήμο Κομποτίου το κάναμε οχτώ χρόνια νωρίτερα αυτό. Αποδείξαμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε χωρίς ιδιαίτερες δεσμεύσεις από τα κόμματα και μετατρέψαμε το Δήμο σε φιλικό, καθαρό, λειτουργικό αλλά κυρίως ανοιχτό προς όλους τους δημότες. Και γι’ αυτό το λόγο εγώ επέμενα ότι όλα τα κόμματα κι όχι μόνο της ΝΔ στο οποίο συμμετέχω, δεν θα έπρεπε να δίνουν κομματικές στηρίξεις στους μικρούς Δήμους. Δεν το σεβαστήκανε αυτό και ξέρετε πολύ καλά ότι υπήρξε μια ωμή παρέμβαση του βουλευτή της ΝΔ του κ. Παπασιώζιου, ο οποίος έδωσε στήριξη στο γαμπρό του και καλά έκανε. Από εκεί και πέρα εγώ δεν σχολίασα το γεγονός και προχώρησα μπροστά. Συγκρότησα το συνδυασμό μου ο οποίος στελεχώθηκε με αξιόλογους ανθρώπους και ο κόσμος γύρισε την πλάτη σε όλους αυτούς που είτε με υποσχέσεις για διορισμούς, είτε με πιέσεις προσπαθούσαν αν αποσπάσουν την ψήφο των δημοτών μας. Γι’ αυτό μεταφέρω ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που αντέξανε σε αυτές τις πιέσεις και μας έδειξαν την προτίμησή τους». Ο κ. Γιαννούλης σχετικά με τη δυσαρέσκεια που είχε εκφραστεί από την πλευρά του στο παρελθόν, για την κομματική στήριξη που δόθηκε και αν σήμερα νιώθει δικαιωμένος από το αποτέλεσμα είπε: «Η δυσαρέσκεια που είχα εκφράσει ήταν συγκεκριμένη και προς συγκεκριμένα πρόσωπα κι είναι κι αυτοί που στο τέλος θα πληρώσουν και το λογαριασμό, γιατί ο κόσμος έχει αντιδράσει σε αυτή την επιλογή κι αυτό φαίνεται ξεκάθαρα. Σε ότι με αφορά έχω δηλώσει από τότε που ασχολήθηκα με τα κοινά ότι είμαι άνθρωπος της αυτοδιοίκησης και σαφώς ανήκω σε έναν συγκεκριμένο χώρο αλλά ποτέ δεν πρόβαλα την κομματική του ταυτότητα, την άφησα στην άκρη. Δεν είπα ποτέ ότι δεν είμαι με την ΝΔ, όπως και άλλοι που συμμετέχουν στο Δήμο μου (Κομποτίου) και που ανήκουν σε άλλους κομματικούς χώρους ξέρουν πολύ καλά πού ανήκω και εγώ εκείνοι, αλλά από εκεί και πέρα η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ο στόχος όλων μας και επιδιώκουμε όλοι να λύσουμε τα προβλήματα τα οποία δεν έχουν χρώματα κ. Καινούργιου. Τα προβλήματα υπάρχουν και ζητούν λύσεις κι αυτά μας απασχολούν καθημερινά εδώ στο Δήμο Κομποτίου και αυτά θα είναι ο στόχος μας και στον Δήμο Ν. Σκουφά. Διότι κι εκεί είναι πολλά τα προβλήματα». Ο ίδιος δήλωσε ότι παράλληλα θα ξεκινήσει άμεσα και την προετοιμασία του νέου Δήμου, καθώς ο χρόνος που απομένει μέχρι την 1/1/2011, δεν είναι πολύς, προσθέτοντας: «Είναι ένας Δήμος που εμείς θέλουμε να τον μετατρέψουμε από «Λωρίδα της Γάζας» όπως τον ονομάζουν πολλοί, σε έναν Δήμο βιώσιμο και αναπτυγμένο, γιατί πιστεύουμε ότι έχει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις να αναπτυχθεί».

Πηγή: ΗΧΩ της ΆΡΤΑΣ (http://www.ixotisartas.gr/newspaper/index.php?option=com_content&view=article&id=4403:2010-11-16-14-42-43&catid=1:local&Itemid=28)

Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2010

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ: Παραδίδεται η παράκαμψη της ΆρταςΗ παράκαμψη της Άρτας, η οποία αποτελεί τμήμα της Ιόνιας Οδού και συγκεκριμένα το τμήμα Άγιος Δημήτριος- Σελλάδες θα δοθεί στην κυκλοφορία σε δύο εβδομάδες. Το έργο βρίσκεται στο στάδιο της σήμανσης και του ηλεκτροφωτισμού για την ολοκλήρωση του ισόπεδου κυκλικού κόμβου στο ύψος του Αγίου Δημητρίου Πέτα, και σε δυο εβδομάδες θα δοθεί στην κυκλοφορία, συνδέοντας παράλληλα και αποδίδοντας σε χρήση το νέο τμήμα της Ιόνιας Οδού από Άγιο Δημήτριο μέχρι Σελλάδες.Με τη λειτουργία του κόμβου θα υπάρξει μεγάλη αποσυμφόρηση στην υπάρχουσα Εθνική Οδό, και ειδικά στην κίνηση των βαρέων οχημάτων που πλέον θα παρακάμπτουν τον δρόμο που περνά στην κυριολεξία μέσα από την πόλη της Άρτας. Ο ισόπεδος κόμβος θα είναι προσωρινός μέχρι να παραδοθεί ο ανισόπεδος κόμβος που είναι υπό κατασκευή και θα παραδοθεί σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις το Πάσχα του 2011.

Πηγή: Epirusgate

Τελικά Αποτελέσματα Περιφερειακών Εκλογών 2010


4 - Περιφέρεια Ηπείρου

Τα εμφανιζόμενα στοιχεία είναι ανεπίσημα


Ενσωμάτωση
Γραμμένοι
Ψήφισαν
Εγκυρα
Ακυρα
Λευκά


A

1.061/1.061
100,00 %
382.949
243.119
63,49 %
224.530
92,35 %
12.005
4,94 %
6.584
2,71 %


B

1.061/1.061
100,00 %
384.137
196.561
51,17 %
177.442
90,27 %
8.915
4,54 %
10.204
5,19 %
Α' Κυριακή
Β' Κυριακή

Α/Α

Υποψήφιος / Συνδυασμός

Ποσοστό
Ψήφοι
Έδρες
Ποσοστό
Ψήφοι
Έδρες
Σύνολο

2
Καχριμάνης Αλέξανδρος του Γεωργίου / ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ
44,76
100.495
12
55,04
97.667
19
31

3
Αργύρης Ευάγγελος του Ιωάννη / ΗΠΕΙΡΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ

38,70
86.893
10
44,96
79.775
6
16

1
Κωτσαντής Κωνσταντίνος του Θεοδώρου / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ

8,36
18.766
22

6
Παπαδημητρίου Ιωάννης του Δημητρίου / ΑΥ.ΡΙ.Ο. (Αυτοδιοικητικό Ριζοσπαστικό Ορμητήριο) για την Ήπειρο

3,59
8.054
11

5

Ζήκος Νικόλαος του Αποστόλου / Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο

2,63
5.915
11

4
Ζάψας Γεώργιος του Ευαγγέλου / ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ Περιφερειακή Συνεργασία Πολιτών της Οικολογίας και της Αριστεράς

1,96
4.407


Τελικά Αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών 2010

9076 - Δήμος Νικολάου Σκουφά (Αρτας)

Τα εμφανιζόμενα στοιχεία είναι ανεπίσημα

Ωρα
Ενσωμάτωση
Γραμμένοι
Ψήφισαν
Εγκυρα
Ακυρα
Λευκά


A
08-11 04:42
45/45
100,00 %
15.932
11.053
69,38 %
10.560
95,54 %
377
3,41 %
116
1,05 %


B
14-11 23:13
45/45
100,00 %
15.934
9.268
58,16 %
8.673
93,58 %
290
3,13 %
305
3,29 %
Α' Κυριακή
Β' Κυριακή

Α/Α

Υποψήφιος / Συνδυασμός

Ποσοστό
Ψήφοι
Έδρες
Ποσοστό
Ψήφοι
Έδρες
Σύνολο

3

Γιαννούλης Ευστάθιος του Χαριλάου / ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
31,18
3.293
4
54,95
4.766
12
16

2
Κόκλας Ιωάννης του Χρήστου / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

38,01
4.014
5
45,05
3.907
1
6

1
Μουσαβέρες Θεόδωρος του Παναγιώτη / ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
25,46
2.689
44

4
Σαπρίκης Ηλίας του Λάμπρου / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

5,34
564
11