Τετάρτη, 25 Αυγούστου 2010

Οι λεπτομέρειες του Καλλικράτη...

Το αρμόδιο Υπουργείο προχώρησε στην δημοσίευση διαφόρων προεδρικών διαταγμάτων για τον καθορισμό παραμέτρων της εφαρμογής του Καλλικράτη, ιδιαίτερα σε σχέση με τις επερχόμενες εκλογές.Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι 
Στον ορισμό του αριθμού των περιφερειακών και των δημοτικών συμβούλων ανά εκλογική περιφέρεια προχώρησε το υπουργείο Εσωτερικών, εν όψει των αυτοδιοικητικών εκλογών του Νοεμβρίου και της εφαρμογής του «Καλλικράτη». Προβλέπεται η διατήρηση των σημερινών δήμων και κοινοτήτων ως εκλογικές περιφέρειες για την εκλογή των δημοτικών συμβούλων προκειμένου να υπάρχει αντιπροσώπευση όλων των δημοτικών ενοτήτων ανάλογα με τον πληθυσμό τους.
Στις μεγάλες πόλεις ορίζονται ως εκλογικές περιφέρειες τα σημερινά δημοτικά διαμερίσματα, τα οποία μετονομάζονται από 1 Ιανουαρίου 2011 σε δημοτικές κοινότητες με αυξημένες αρμοδιότητες.
Στο επίπεδο της περιφέρειας Ηπείρου, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι είναι 51, που κατανέμονται ως εξής (εντός παρενθέσεως ο πληθυσμός):
 • Περιφερειακή Ενότητα ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, με πληθυσμό 170.239 και 24 Περιφερειακούς Συμβούλους, 
 • Περιφερειακή Ενότητα ΑΡΤΑΣ με πληθυσμό 78.134  και 11 Περιφερειακούς Συμβούλους, 
 • Περιφερειακή Ενότητα ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ με πληθυσμό 46.091 και 7 Περιφερειακούς Συμβούλους, και 
 • Περιφερειακή Ενότητα ΠΡΕΒΕΖΑΣ με πληθυσμό 59.356 και 9 Περιφερειακούς Συμβούλους.
Στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κατανέμονται ως εξής (εντός παρενθέσεως ο πληθυσμός):
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ (41.814) 33

 • ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ (4.742) 4
 • ΑΡΤΑΙΩΝ (23.863) 19
 • ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ (3.326) 3
 • ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ (4.083) 3
 • ΦΙΛΟΘΕΗΣ (5.800) 4
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ (15.235) 27
 • ΑΡΑΧΘΟΥ (6.011) 11
 • ΚΟΜΜΕΝΟΥ (835) 1
 • ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ (3.485) 6
 • ΠΕΤΑ (4.904) 9
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ: (9.016) 21
 • ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ (3.245) 7
 • ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ (1.979) 5
 • ΤΕΤΡΑΦΥΛΙΑΣ (3.792) 9
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ (12.069) 27
 • ΑΓΝΑΝΤΩΝ (4.022) 9
 • ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ (6.382) 14
 • ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΩΝ (994) 2
 • ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΩΝ (671) 2

Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες

Στον Καλλικράτη προβλέπονται οι Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες, οι οποίες εκλέγουν τα δικά τους συμβούλια:
 • Δημοτικές Κοινότητες: Οι Δημοτικές Κοινότητες έχουν πληθυσμό πάνω από 2.000 κατοίκους και εκλέγουν Συμβούλους Δημοτικών Κοινοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, Δημοτικοί Τοπικοί Σύμβουλοι εκλέγονται στην πόλη της Άρτας (11μελές Συμβούλιο), και στις πρώην Κοινότητες Νεοχωρίου (5μελές), Πέτα (5μελές) και Κομποτίου (5μελές).
 • Τοπικές Κοινότητες: Οι Τοπικές κοινότητες έχουν πληθυσμό από 300 έως 2000 κατοίκους και εκπροσωπούνται από μονομελή Τοπικά Κοινοτικά Συμβούλια.
Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Εσωτερικών έδωσε στη δημοσιότητα τον πληθυσμό των περιφερειών και των δήμων που δημιουργούνται με τη νέα διοικητική διαίρεση της χώρας. Τα στοιχεία βασίζονται στην απογραφή της 18ης Μαρτίου του 2001.

Η νέα διοικητική διαίρεση, επίσης, διαχωρίζει τις Περιφέρειες σε Περιφερειακές Ενότητες (πρώην Νομοί), οι οποίες και αποτελούν την περιφέρεια εκλογής των περιφερειακών συμβούλων. Η  Περιφέρεια Ηπείρου έχει πληθυσμό 353.820 κατοίκους και αποτελείται από τις ακόλουθες Περιφερειακές Ενότητες:

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ: 78.134
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ: 46.091
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: 170.239
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ: 59.356
Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας έχει τους ακόλουθους Δήμους, Δημοτικές Ενότητες και Τοπικές Κοινότητες:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 78.134
1. ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ (Έδρα: Άρτα) 41.814
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ 4.742
Τοπική Κοινότητα Ανέζης 1.599
Τοπική Κοινότητα Βίγλας 405
Τοπική Κοινότητα Γαβριάς 399
Τοπική Κοινότητα Καλογερικού 510
Τοπική Κοινότητα Κορωνησίας 192
Τοπική Κοινότητα Πολυδρόσου 516
Τοπική Κοινότητα Ράχης 633
Τοπική Κοινότητα Στρογγυλής 235
Τοπική Κοινότητα Ψαθοτοπίου 253
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΙΩΝ 23.863
Δημοτική Κοινότητα Αρταίων 21.642
Τοπική Κοινότητα Κεραματών 394
Τοπική Κοινότητα Κωστακιών 1.508
Τοπική Κοινότητα Λιμίνης 319
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ 3.326
Τοπική Κοινότητα Βλαχέρνας 336
Τοπική Κοινότητα Γραμμενίτσης 1.371
Τοπική Κοινότητα Γριμπόβου 613
Τοπική Κοινότητα Κορφοβουνίου 1.006
δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 4.083
Τοπική Κοινότητα Αμμοτόπου 1.229
Τοπική Κοινότητα Δαφνωτής 221
Τοπική Κοινότητα Καμπής 1.012
Τοπική Κοινότητα Παντανάσσης 379
Τοπική Κοινότητα Πιστιανών 325
Τοπική Κοινότητα Ροδαυγής 557
Τοπική Κοινότητα Σκούπας 201
Τοπική Κοινότητα Φανερωμένης 159
ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 5.800
Τοπική Κοινότητα Αγίου Σπυρίδωνος 1.340
Τοπική Κοινότητα Καλαμιάς 1.186
Τοπική Κοινότητα Καλοβάτου 646
Τοπική Κοινότητα Κιρκιζατών 789
Τοπική Κοινότητα Ρόκκας 562
Τοπική Κοινότητα Χαλκιάδων 1.277
2. ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ (Έδρα: Άνω Καλεντίνη Ιστορική Έδρα: Πηγές) 9.016
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 3.245
Τοπική Κοινότητα Δημαρίου 531
Τοπική Κοινότητα Διάσελλου 781
Τοπική Κοινότητα Κλειδίου 753
Τοπική Κοινότητα Πέτρας 553
Τοπική Κοινότητα Σκουληκαριάς 627
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 1.979
Τοπική Κοινότητα Άνω Καλεντίνης 811
Τοπική Κοινότητα Βελεντζικού 323
Τοπική Κοινότητα Διχομοιρίου 589
Τοπική Κοινότητα Ρετσιανών 256
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΡΑΦΥΛΙΑΣ 3.792
Τοπική Κοινότητα Αστροχωρίου 309
Τοπική Κοινότητα Ελάτης 366
Τοπική Κοινότητα Καστανέας 532
Τοπική Κοινότητα Μεγαλόχαρης 463
Τοπική Κοινότητα Μεσοπύργου 571
Τοπική Κοινότητα Μηλιανών 472
Τοπική Κοινότητα Πηγών 1.079
3. ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ (Έδρα: Βουργαρέλι) 12.069
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΝΑΝΤΩΝ 4.022
Τοπική Κοινότητα Αγνάντων 886
Τοπική Κοινότητα Γραικικού 621
Τοπική Κοινότητα Καταρράκτου 682
Τοπική Κοινότητα Κουκκουλίων 315
Τοπική Κοινότητα Κτιστάδων 243
Τοπική Κοινότητα Λεπιανών 443
Τοπική Κοινότητα Μικροσπηλιάς 428
Τοπική Κοινότητα Ράμιας 404
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ 6.382
Τοπική Κοινότητα Αθαμανίου 967
Τοπική Κοινότητα Ανεμορράχης 371
Τοπική Κοινότητα Βουργαρελίου 792
Τοπική Κοινότητα Διστράτου 314
Τοπική Κοινότητα Κάτω Αθαμανίου 599
Τοπική Κοινότητα Κάτω Καλεντίνης 197
Τοπική Κοινότητα Καψάλων 150
Τοπική Κοινότητα Κεντρικού 375
Τοπική Κοινότητα Κυψέλης 596
Τοπική Κοινότητα Μεσούντας 487
Τοπική Κοινότητα Παλαιοκατούνου 676
Τοπική Κοινότητα Τετρακώμου 858
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΩΝ 994
Τοπική Κοινότητα Θεοδωριάνων 994
δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΩΝ 671
Τοπική Κοινότητα Μελισσουργών 671
4. ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ Έδρα: Πέτα Ιστορική Έδρα: Κομμένο) 15.235
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΑΧΘΟΥ 6.011
Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρίου 2.207
Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής 1.267
Τοπική Κοινότητα Ακροποταμιάς 547
Τοπική Κοινότητα Λουτροτόπου 408
Τοπική Κοινότητα Παχυκαλάμου 607
Τοπική Κοινότητα Περάνθης 388
Τοπική Κοινότητα Συκεών 587
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΜΜΕΝΟΥ 835
Τοπική Κοινότητα Κομμένου 835
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ 3.485
Δημοτική Κοινότητα Κομποτίου 2.357
Τοπική Κοινότητα Σελλάδων 754
Τοπική Κοινότητα Φωτεινού 374
δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΑ 4.904
Δημοτική Κοινότητα Πέτα 3.896
Τοπική Κοινότητα Μαρκινιάδας 625
Τοπική Κοινότητα Μεγάρχης 383
Τα οικονομικά των Υποψηφίων στις Περιφέρειες και τους Δήμους

Με δύο νέες υπουργικές αποφάσεις καθορίζονται τα ανώτατα όριο των δαπανών ανά υποψήφιο στις επερχομενες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, βάσει του πληθυσμού της εκλογικής περιφέρειας στην οποία έχει ανακηρυχθεί ο κάθε υποψήφιος. 
Για τις περιφερειακές εκλογές το ανώτατο όριο δαπανών ενός συνδυασμού ισούται με το άθροισμα των δαπανών των υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων του. Αντίστοιχα στις δημοτικές εκλογές σε δήμους που αποτελούνται από 1 έως 3 εκλογικές περιφέρειες το ανώτατο όριο δαπανών ενός συνδυασμού ισούται με το άθροισμα των δαπανών των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, σε δήμους που αποτελούνται από 4 έως 6, από 7 έως 10 και από 11 και άνω εκλογικές περιφέρειες το ανωτέρω άθροισμα προσαυξάνεται κατά 20%, 50% και 75% αντίστοιχα.
Στην Περιφέρεια Ηπείρου, οι υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι μπορούν να ξοδέψουν ανά Περιφερειακή Ενότητα τα ακόλουθα ποσά:
 • Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, έως 3.500,00€,
 • Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, έως 2.500,00€,
 • Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, έως 2.500,00€
 • Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, έως 2.500,00€
Αναφορικά δε με τις δημοτικές εκλογές, σε όλους τους Καλλικρατικούς Δήμους οι υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι μπορούν να δαπανήσουν έως 1.500,00€.

Κατανομή Εδρών

Η κατανομή των εδρών στα Δημοτικά Συμβούλια γίνεται ως εξής:
 • Τα 3/5 των εδρών κατανέμονται στον επιτυχόντα Συνδυασμό που εκλέγει τον Δήμαρχος
 • Τα 2/5 των εδρών κατανέμονται στην Αντιπολίτευση.
Η κατανομή των εδρών των Δημοτικών Συμβούλων στους 4 Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας είναι η ακόλουθη:
 • Δήμος Άρτας: 20 Δημ. Συμβούλους ο Δήμαρχος και 13 η Αντιπολίτευση.
 • Δήμος Κ. Τζουμέρκων: 16 Δημ. Συμβούλους ο Δήμαρχος και 13 η Αντιπολίτευση.
 • Δήμος Ν.Σκουφά: 16 Δημ. Συμβούλους ο Δήμαρχος και 13 η Αντιπολίτευση.
 • Δήμος Γ. Καραϊσκάκη: 13 Δημ. Συμβούλους ο Δήμαρχος και 8 η Αντιπολίτευση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου