Τρίτη, 10 Αυγούστου 2010

Στο Δήμο Αρταίων 20 υπάλληλοι της Νομαρχίας Άρτας. Στους λοιπούς Δήμους της Άρτας 0...

Στο πλαίσιο των προαιρετικών μετατάξεων με βάση το νόμο για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Ηπείρου ενέκρινε τις μετατάξεις 84 υπαλλήλων της Περιφέρειας και των τεσσάρων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων,  .
Οι μετατάξεις στο πλαίσιο της μεταφοράς αρμοδιοτήτων από τις κρατικές στις αιρετές Περιφέρειες καθώς και από τις υπό κατάργηση Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στους νέους διευρυμένους Δήμους.

Στο πλαίσιο λοιπόν της παραποάνω απόφασης, εγκρίθηκαν τα ακόλουθα:
  • Από την Περιφέρεια Ηπείρου μετατάσσονται στην αιρετή Περιφέρεια Ηπείρου 11 υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και 38 μόνιμοι.
  • Από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων μετατάσσονται στο Δήμο Ιωαννιτών 2 υπάλληλοι.
  • Από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας μετατάσσονται 9 υπάλληλοι (5 στο Δήμο Πρέβεζας, 3 στο Δήμο Ζηρού και 1 στο Δήμο Πάργας).
  • Από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσπρωτίας μετατάσσονται 4 υπάλληλοι προς το Δήμο Ηγουμενίτσας.
  • Από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Άρτας μετατάσσονται 20 υπάλληλοι στο Δήμο Αρταίων. 
Πως θα στελεχωθούν. οι λοιποί Καλλικρατικοί Δήμοι ειδικά στο Νομό Άρτας, όταν ο Δήμος Αρταίων  πήρε ήδη 20 υπαλλήλους της Νομαρχίας Άρτας;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου