Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2010

Προτάσεις για την αναμόρφωση του χάρτη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Ηπείρου

Δεν πραγματοποιήθηκε η Γ.Σ. του ΤΕΙ Ηπείρου μετά από αντιδράσεις σπουδαστών του ΤΕΙ Ηγουμενίτσας
Πηγή: ΗΧΩ   
gkikasgr
Εμμένει στην πρότασή του ο πρόεδρος του ΤΕΙ Γρηγόρης Γκίκας
«Η δημιουργία Σχολών και τμημάτων στο ΤΕΙ Ηπείρου, υπήρξε αποσπασματική, κατακερματισμένη και χωρίς σαφή προγραμματισμό και Ακαδημαϊκούς στόχους»
Δεν πραγματοποιήθηκε τελικά η προγραμματισμένη για την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου Γενική Συνέλευση του ΤΕΙ Ηπείρου με θέμα την διαμόρφωση και κατάθεση ολοκληρωμένης πρότασης από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα για τον χωροταξικό εξορθολογισμό του, ενόψει του σχεδιασμού του νέου χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το υπουργείο Παιδείας, καθώς ήδη καταγράφηκαν οι πρώτες αντιδράσεις σχετικά με την πρόταση που ο πρόεδρος του Ιδρύματος Γρηγόρης Γκίκας έχει ετοιμάσει και καταθέτει σε διάλογο. Οι αντιδράσεις εκφράστηκαν από σπουδαστές των τμημάτων της Ηγουμενίτσας, οι οποίοι μετέβησαν με λεωφορείο στην Άρτα απειλώντας την κατάληψη του χώρου της Συνέλευσης, οπότε η αντίδραση των υπολοίπων μελών ήταν άμεση και αρνούμενοι να συνεδριάσουν κάτω από αυτές τις συνθήκες αποχώρισαν.
(9/12/2010)
Αφορμή των αντιδράσεων αυτών αποτελεί η πρόταση του κ. Γκίκα για μετακίνηση δυο τμημάτων από το νομό Θεσπρωτίας, σε Άρτα και Πρέβεζα και τη δημιουργία στην Ηγουμενίτσα Σχολής Ξένων Γλωσσών και Επικοινωνίας, με πρώτο το Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο που ήδη υπάρχει.
Πρόταση στην οποία ο ίδιος δήλωσε ότι εμμένει και επιθυμεί την συζήτηση αυτής σε επίπεδο Γενικής Συνέλευσης, τονίζοντας ότι: «Θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς στην παρούσα φάση σε σχέση με τον χωροταξικό εξορθολογισμό του ιδρύματός μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε την παρεχόμενη υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, ενόψει των αλλαγών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας» και με δεδομένη την μη πραγματοποίηση της Συνέλευσης, πρόσθεσε: «Σε ένα Ακαδημαϊκό επιστημονικό ίδρυμα θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερη διακίνηση ιδεών, απόψεων και επιχειρημάτων και όχι η επιβολή απόψεων συγκεκριμένων ομάδων».
Σχετικά με την ειλικρίνεια με την οποία υποστηρίζει ο ίδιος ότι θα πρέπει να γίνει ο διάλογος και να αντιμετωπιστούν οι όποιες αλλαγές θα προταθούν για το ΤΕΙ Ηπείρου, ο κ. Γκίκας, δίνει ένα δείγμα στην εισαγωγή της πρότασής του όταν μεταξύ άλλων αναφέρει για τον σημερινό σχεδιασμό: «Περισσότερο εξασφάλιζε την ανάγκη των τοπικών κοινωνιών για την ύπαρξη και λειτουργία τμημάτων, ικανοποιώντας κυρίως οικονομικές και πολιτικές ανάγκες, παρά τον σκοπό του ίδιου του ιδρύματος για ακαδημαϊκή πρόοδο και εξέλιξη.(…) Έτσι από την δημιουργία του ΤΕΙ Ηπείρου μέχρι σήμερα λειτουργούν τρεις Σχολές και ένα ανεξάρτητο τμήμα, κατακερματισμένα στις τέσσερις πρωτεύουσες των νομών της Ηπείρου, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κατ’ αρχήν κάποια δυνατότητα να ικανοποιήσουν τις σύγχρονες ακαδημαϊκές απαιτήσεις για τη δημιουργία ολοκληρωμένων Ακαδημαϊκών Κοινοτήτων».
Αν και η Γενική Συνέλευση τελικά δεν πραγματοποιήθηκε αναζητήσαμε και μεταφέρουμε ολόκληρη την πρόταση του κ. Γκίκα σχετικά με τον χωροταξικό σχεδιασμό του ΤΕΙ Ηπείρου στα νέα δεδομένα που δρομολογούνται άλλωστε από το υπουργείο Παιδείας για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Η πρόταση
Στην εισαγωγή της πρότασής του ο κ. Γκίκας αναφέρεται στην υφιστάμενη κατάσταση σημειώνοντας σχετικά: «Ως πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου και στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση καταθέτω στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματός μας πρόταση προς συζήτηση, με στόχο τη διαμόρφωση της επίσημης τοποθέτησης του ΤΕΙ Ηπείρου προς το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Αποτελεί στάση ζωής μου η συλλογικότητα στη λήψη των αποφάσεων, η πραγματοποίηση  ουσιαστικών επαφών και η ανταλλαγή θέσεων και απόψεων με ειλικρινείς διαθέσεις και ξεκάθαρες τοποθετήσεις. Υπενθυμίζω ότι το ΤΕΙ Ηπείρου με πρωτοπόρες αντιλήψεις είχε υποβάλει ανάλογη πρόταση και στο παρελθόν με σκοπό τον χωροταξικό εξορθολογισμό του Ιδρύματος, που θα οδηγήσει στην δημιουργία ολοκληρωμένων Ακαδημαϊκών Κοινοτήτων και κατά συνέπεια στην παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης.
Η διοίκηση του ΤΕΙ Ηπείρου συνεπής στις απόψεις της επανέρχεται με πρόταση σύμφωνη και με τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει. Λαμβάνει υπόψη της:
-το κείμενο διαβούλευσης για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που έχει καταθέσει το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
-την ανάγκη άμεσου διαλόγου με άλλα ΑΕΙ σε επίπεδο περιφέρειας.
-την ύπαρξη Προεδρικών Διαταγμάτων για την ίδρυση νέων Τμημάτων στο ΤΕΙ Ηπείρου.
-τη βούληση η πρότασή μας να είναι σε συνάρτηση με την υλοποίηση εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού για τα ΑΕΙ.
Μέχρι σήμερα η δημιουργία Σχολών και τμημάτων στο ΤΕΙ Ηπείρου, υπήρξε αποσπασματική, κατακερματισμένη και χωρίς σαφή προγραμματισμό και Ακαδημαϊκούς στόχους. Περισσότερο εξασφάλιζε την ανάγκη των τοπικών κοινωνιών για την ύπαρξη και λειτουργία τμημάτων, ικανοποιώντας κυρίως οικονομικές και πολιτικές ανάγκες, παρά τον σκοπό του ίδιου του ιδρύματος για ακαδημαϊκή πρόοδο και εξέλιξη.
Γιατί πέρα από την οικονομική σημασία των περιφερειακών ιδρυμάτων σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι ο βασικός σκοπός ενός ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και του περιφερειακού ΤΕΙ είναι ερευνητικός και εκπαιδευτικός. Για τον λόγο αυτόν η ίδρυση περιφερειακών ΤΕΙ δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνο ως μοχλός περιφερειακής ανάπτυξης. Είναι σοβαρό λάθος να αντιμετωπίζεται το ΤΕΙ ως πρωτογενές μέγεθος για την ανάπτυξη της περιοχής (να μετριέται δηλαδή μόνο το άμεσο αποτέλεσμά του – τόσοι φοιτητές, τόσοι διδάσκοντες κ.λ.π. άρα τόσα χρήματα εισρέουν στην περιοχή).
Έτσι από την δημιουργία του ΤΕΙ Ηπείρου μέχρι σήμερα λειτουργούν τρείς Σχολές και ένα ανεξάρτητο τμήμα, κατακερματισμένα στις τέσσερις πρωτεύουσες των νομών της Ηπείρου, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κατ’αρχήν κάποια δυνατότητα να ικανοποιήσουν τις σύγχρονες ακαδημαϊκές απαιτήσεις για τη δημιουργία ολοκληρωμένων Ακαδημαϊκών Κοινοτήτων.
Το καθεστώς του χωροταξικού χάρτη του ΤΕΙ Ηπείρου, που επικρατεί σήμερα έχει ως εξής:
Στην Άρτα υπάρχουν  τμήματα τριών Σχολών:
Της ΣΤΕΓ, που περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:
Α) Φυτικής Παραγωγής
Β) Ζωϊκής Παραγωγής
Γ) Αρχιτεκτονικής Τοπίου και Ανθοκομίας
Της ΣΔΟ, που περιλαμβάνει το τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Της Σχολής Μουσικής Τεχνολογίας που περιλαμβάνει το τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής
Στην Πρέβεζα υπάρχουν δυο τμήματα της Σχολής ΣΔΟ
Α) Λογιστικής
Β) Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής
Στην Ηγουμενίτσα υπάρχουν τρία τμήματα, που ανήκουν σε δυο διαφορετικές σχολές
Στη ΣΔΟ, που περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:
Α) Τουριστικών Επιχειρήσεων
Β) Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο
Στην ΣΤΕΓ που περιλαμβάνει το τμήμα Ιχθυοκομίας και Αλιείας
Στα Ιωάννινα υπάρχει σήμερα μια σχολή
Η ΣΕΥΠ, που περιλαμβάνει τα εξής τμήματα
Α) Λογοθεραπείας
Β) Νοσηλευτικής
Γ) Βρεφονηπιοκομίας
Σχέδιο αναδιοργάνωσης
Οι αλλαγές και οι μετακινήσεις τμημάτων που προτείνονται, μεταφέρονται στο δεύτερο σκέλος της πρότασης και συγκεκριμένα στο Σχέδιο Αναδιοργάνωσης, όπου χαρακτηριστικά σημειώνεται: «Για να αποτελέσει ένα τριτοβάθμιο ίδρυμα καταλύτη για τη μακροχρόνια ανάπτυξη πρέπει να υπάρξουν ορισμένες προϋποθέσεις λειτουργίας αυτών των ιδρυμάτων, κάποιοι ελάχιστοι όροι της αποτελεσματικής λειτουργίας των ΤΕΙ, όπως για παράδειγμα α) Η συγκέντρωση στις ίδιες πόλεις των τμημάτων των Σχολών, έτσι ώστε να είναι συγγενή και κοινά τα αντικείμενα και να έχουν τις προϋποθέσεις και τους όρους για την Ακαδημαϊκή ολοκλήρωση, β) η ύπαρξη μιας κρίσιμης μάζας φοιτητών και διδασκόντων, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια ακαδημαϊκή κοινότητα γ) υψηλής ποιότητας κτηριακές εγκαταστάσεις, υποδομές και εξοπλισμός, δ) δημιουργία σύγχρονων Σχολών, που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επαγγελματικής αγοράς και της Διεπιστημονικότητας.
Μόνο εάν εκπληρωθούν αυτές οι ελάχιστες προϋποθέσεις μπορεί το ΤΕΙ να λειτουργήσει ως καταλύτης για την ανάπτυξη μιας περιοχής, με την έννοια ότι τοποθετεί την περιοχή σε διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης. Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι τα περιφερειακά ΤΕΙ χρειάζονται εξασφάλιση από την πλευρά της Πολιτείας κάποιας σημαντικά ευνοϊκότερης μεταχείρισης, αλλά και αυξημένη χρηματοδότηση για να μπορέσουν να γίνουν ελκυστικά. Δυστυχώς στην πράξη συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, ιδίως σε ένα Ίδρυμα όπως είναι το ΤΕΙ Ηπείρου, το οποίο είναι πολυδιασπασμένο σε πολλές πόλεις και έχει αναπόφευκτα πολύ μεγαλύτερο κόστος για να μπορεί να λειτουργήσει.
Σήμερα οι ΣΤΕΓ και ΣΔΟ εμφανίζουν περιορισμένη Ακαδημαϊκή συνοχή, λόγω του κατακερματισμού των τμημάτων των Σχολών σε τρείς πόλεις, γεγονός, το οποίο αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τη βιωσιμότητά τους. Με τη συγκέντρωση των τμημάτων των Σχολών, τη μεταφορά και συγχώνευση τους σε ενιαίο χώρο, δηλαδή τον εξορθολογικό χωροταξικό σχεδιασμό εξασφαλίζεται το μίνιμουμ που απαιτείται για μια Ακαδημαϊκή Κοινότητα, των επιστημονικών επιρροών. Εξασφαλίζεται έτσι η διεπιστημονικότητα που αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση παροχής υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης.
Η προσωπική μου πρόταση, ως Προέδρου του ΤΕΙ Ηπείρου είναι η αναδιοργάνωση του ΤΕΙ Ηπείρου, με στόχο τον χωροταξικό εξορθολογισμό των τμημάτων και Σχολών , που θα οδηγήσουν στη διασφάλιση παροχής υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και έχει ως εξής:
Στην Άρτα να υπάρξουν τρεις αυτόνομες σχολές
Η ΣΤΕΦ, η οποία θα περιλαμβάνει τα εξής προγράμματα σπουδών
Α) Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (μετονομασία του Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης)
Β) Ηλεκτρονικής (νέο)
Γ) Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων (νέο)
Στη σχολή θα εισάγονται 200 σπουδαστές κάθε ακαδημαϊκό έτος.
Η ΣΤΕΓ, η οποία θα περιλαμβάνει τα εξής προγράμματα σπουδών
Α) Φυτικής Παραγωγής
Β) Ζωικής Παραγωγής και Τροφίμων
Γ) Αρχιτεκτονικής Τοπίου και Ανθοκομίας
Δ) Ιχθυοκομίας και Αλιείας
Στη σχολή θα εισάγονται 200 σπουδαστές κάθε ακαδημαϊκό έτος.
Η Σχολή Μουσικών Σπουδών, η οποία θα περιλαμβάνει
το τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής (ως έχει) με την ανάπτυξη και άλλου προγράμματος σπουδών.
Στη σχολή θα εισάγονται 120 σπουδαστές κάθε ακαδημαϊκό έτος.
Ειδικότερα για την Άρτα
Ξεχωριστή σημείωση υπάρχει στην πρόταση για το νομό Άρτας στην οποία αναφέρει ο κ. Γκίκας: «Σε διεθνές επίπεδο, διαπιστώνεται ότι η οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας ακολουθείται από ελάττωση του αριθμού των τμημάτων με γνωστικό αντικείμενο σχετικό με τον αγροτικό τομέα. Στην Ελλάδα, σαφώς και δεν υπάρχει τέτοια τάση, καθώς εδώ και δέκα χρόνια τα αντίστοιχα τμήματα διπλασιάζονται. Ακολουθήθηκε λοιπόν μια λανθασμένη πολιτική. Είναι γεγονός ότι η συνέχιση της τάσης αυτής περαιτέρω πρόκειται να οδηγήσει σε πλήρη απαξίωση των πτυχιούχων και κατά συνέπεια και των ίδιων των τμημάτων, τα οποία και δεν θα έχουν την δυνατότητα προσέλκυσης φοιτητών.
Τα γνωστικά αντικείμενα όμως των τμημάτων που έχουν οι Σχολές του ΤΕΙ Ηπείρου δένουν με την παραγωγική διαδικασία της Περιφέρειας που εδράζονται. Η μεγαλύτερη παραγωγή χοιρινού κρέατος, βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή Άρτας – Πρέβεζας. Και τα Τμήματα Ζωικής και Φυτικής Παραγωγής στηρίζουν επιστημονικά την πλειοψηφία των παραγωγικών φορέων της Ηπείρου.
Από την άλλη πλευρά υφίσταται πρόβλημα προσέλκυσης σπουδαστών. Κατά συνέπεια καθίστανται αναγκαία νέα διευρυμένα γνωστικά αντικείμενα, με την εξασφάλιση της Διεπιστημονικότητας και με παράπλευρες άλλες ενέργειες, που κρίνονται άκρως απαραίτητες όπως η ανανέωση των περιεχομένων σπουδών και ο ανασχεδιασμός ειδικοτήτων, προκειμένου να συνεχίσουν να είναι ανταγωνιστικά και να διαδραματίζουν τον σημαντικό τους μέχρι σήμερα ρόλο της επιστημονικής στήριξης του πρωτογενούς παραγωγικού τομέα της Ηπείρου.
Πέρα τούτων, τα οφέλη από μια τέτοια κίνηση, θα μπορούσαν να συνοψιστούν σε α) την καλύτερη αξιοποίηση του μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού των τμημάτων β) στη διεύρυνση του επιστημονικού αντικειμένου γ) στην ύπαρξη νέων ειδικοτήτων και επαγγελματικών πεδίων, γεγονός που θα βελτιώσει την ελκυστικότητα προς τους φοιτητές.
Η μεταφορά του τμήματος Ιχθυοκομίας και Αλιείας, θα συντελέσει στη συγκρότηση μεγαλύτερης και δυναμικής ακαδημαϊκής κοινότητας. Αυτή η πρόταση θα καταστήσει και πιο θελκτική τη Σχολή, καθώς αφενός κανένα γνωστικό αντικείμενο του τμήματος δεν εξαφανίζεται, αλλά αντιθέτως μέσω ανανεωμένων προγραμμάτων Σπουδών μπορεί να υπάρξει μία νέα προοπτική.
Η Ήπειρος είναι μια ακριτική περιοχή με τεράστιο φυσικό πλούτο, η οποία παραμελήθηκε ιδιαιτέρως και κατατάσσεται σήμερα στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες της Ε.Ε.. Η ανώτατη εκπαίδευση δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο ως πρωτογενές μέγεθος που τονώνει την τοπική ζήτηση, αλλά και ως προσδιοριστικός παράγοντας που διαμορφώνει το ανθρώπινο κεφάλαιο (γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες) που απαιτείται σε μια σύγχρονη οικονομία, που θέλει να επενδύσει στην γνώση και την καινοτομία.
Στα πλαίσια αυτής της συλλογιστικής, καθίσταται αναγκαία η σύσταση Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, με έδρα την Άρτα, η οποία θα απευθύνεται στην κάλυψη ενός κενού που υπάρχει στην Περιφέρεια της Ηπείρου, Σχολής για τη σύγχρονη Τεχνολογία, για την οποία υπάρχει μεγάλη ζήτηση.
Η νεοσύστατη ΣΤΕΦ θα αποτελείται από τρία τμήματα. Το τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, το οποίο ήδη λειτουργεί στη ΣΔΟ, το νεοσύστατο τμήμα Ηλεκτρονικής και το απαραίτητο στην ελληνική αγορά Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών και Επιστημονικών Οργάνων.
Η Ηλεκτρονική αποτελεί γνωστικό αντικείμενο με ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Αναφέρεται σε τεχνολογίες αιχμής, και εστιάζεται στις σύγχρονες ανάγκες της Περιφέρειάς μας.
Η Σχολή αυτή αποτελεί ολοκληρωμένη Ακαδημαϊκή Κοινότητα, εξασφαλίζει Διεπιστημονικότητα, επενδύει στη Γνώση και την Καινοτομία και οι αμφίδρομες επιδράσεις των γνωστικών αντικειμένων, πληροφορικής, ηλεκτρονικής και τηλεματικής δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, όπως ιατρικά και επιστημονικά όργανα. Μια τέτοια Σχολή, με αυτούς τους συγκεκριμένους στόχους, είναι σίγουρο ότι θα διασφαλίσει το ρόλο που πρέπει να πληροί ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Παράλληλα, θα θέσει τις προϋποθέσεις για την αποκέντρωση του Εκπαιδευτικού μας Συστήματος και θα συμβάλλει στην άρση των περιφερειακών ανισοτήτων, μέσω της δημιουργίας υψηλά καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού».
Πρέβεζα
Στην Πρέβεζα να υπάρξει μια αυτόνομη σχολή
Η ΣΔΟ, η οποία θα περιλαμβάνει τα εξής προγράμματα σπουδών
Α) Λογιστικής (ως έχει)
Β) Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο (ως έχει)
Γ) Διοίκησης Επιχειρήσεων (Συγχώνευση των δυο τμημάτων της ΣΔΟ, Τουριστικών Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής)
Στη σχολή θα εισάγονται 200 σπουδαστές κάθε ακαδημαϊκό έτος.
Ειδικότερα στην Πρέβεζα:
«Ήδη υπάρχει απόφαση Γ.Σ. του ΤΕΙ Ηπείρου, που εγκρίνει τη μεταφορά της έδρας της ΣΔΟ στην Πρέβεζα, όπου λειτουργούν τα ισχυρότερα και ανταγωνιστικότερα τμήματα της Σχολής. Με τη συγχώνευση των δυο τμημάτων και τη μεταφορά στην Πρέβεζα, ισχυροποιείται περαιτέρω, ολοκληρώνεται Ακαδημαϊκά, διασφαλίζεται η Διεπιστημονικότητα και μπορεί να ανταπεξέλθει υπό καλύτερες προϋποθέσεις στην ανταγωνιστική εκπαιδευτική αγορά παροχής υπηρεσιών».
Ηγουμενίτσα
Στην Ηγουμενίτσα προτείνω ως μοναδική βιώσιμη πρόταση να επιδιωχθεί η δημιουργία Σχολής Ξένων Γλωσσών και Επικοινωνίας. Στην περίπτωση αυτή προτείνω να παραμείνει το Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο (ως έχει) και έναν νέο κύκλο σπουδών.
Στη σχολή θα εισάγονται 200 σπουδαστές κάθε ακαδημαϊκό έτος.
Ιωάννινα
Στα Ιωάννινα να υπάρξει μια σχολή
Η ΣΕΥΠ, η οποία θα περιλαμβάνει τα εξής προγράμματα σπουδών
Α) Λογοθεραπείας
Β) Νοσηλευτικής
Γ) Βρεφονηπιοκομίας.
Δ) Οπτικής και Οπτομετρίας (νέο)
Στη σχολή θα εισάγονται 300 σπουδαστές κάθε ακαδημαϊκό έτος.
Υπάρχει και εναλλακτική πρόταση
Καταλήγοντας στην βασική πρότασή του ο κ. Γκίκας, σημειώνει ότι «όλες αυτές οι αλλαγές, βασίζονται στην υπάρχουσα υποδομή του ΤΕΙ Ηπείρου, κρίνονται ως απαραίτητες προκειμένου να υπάρξει ο απαραίτητος εξορθολογισμός στην χωροταξική κατανομή των τμημάτων και των Σχολών και ικανοποιούν κατά τον μέγιστο βαθμό τις προϋποθέσεις για την Ακαδημαϊκή Ολοκλήρωση του Ιδρύματος, όπως αναπτύχθηκε ανωτέρω», όμως ακολουθεί και ένα δεύτερο εναλλακτικό Σχέδιο Αναδιάρθρωσης, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:
Εναλλακτικό σχέδιο αναδιάρθρωσης
Πάγια και διαρκής επιδίωξή μου είναι η διατήρηση της αυτονομίας του Ιδρύματός μας, ενός νέου περιφερειακού ιδρύματος με δυναμική, το οποίο και προσπαθεί να καταξιωθεί διεθνώς.
Παρόλα αυτά και επειδή είναι διαρκές αίτημά μας ο εξορθολογισμός με ακαδημαϊκά κριτήρια, αλλά και  αναγνωρίζοντας τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, σεβόμενοι τις θυσίες των συμπολιτών μας, είμαστε θετικοί στη συγκρότηση ενός περιφερειακού ιδρύματος, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Άλλωστε , η συνένωση με ένα καταξιωμένο περιφερειακό ίδρυμα μπορεί να βοηθήσει στην κατεύθυνση της καλύτερης χωροταξικής κατανομής και στην ανάδειξη των θετικών χαρακτηριστικών του σημερινού ΤΕΙ Ηπείρου.
Στην περίπτωση αυτή προτείνουμε και στη βάση ισότιμης συνεργασίας:
Στην Άρτα να υπάρξουν δύο αυτόνομες σχολές ως παράρτημα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Α) Η  Γεωπονική Σχολή ή Σχολή Επιστημών Ζωής η οποία θα προκύψει από την συνένωση  των τεσσάρων τμημάτων της ΣΤΕΓ ήτοι
Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής, Αρχιτεκτονικής Τοπίου και Ανθοκομίας, Ιχθυοκομίας και Αλιείας.
Στη σχολή θα εισάγονται 200 σπουδαστές κάθε ακαδημαϊκό έτος.
Σε αυτή την περίπτωση η δημιουργία της Γεωπονικής Σχολής στην πόλη της Άρτας μπορεί να ωφεληθεί από τη γειτνίαση με την εύφορη πεδιάδα της περιοχής, τον Αμβρακικό κόλπο αλλά και τον κοντινό ορεινό όγκο των Τζουμέρκων. Το αντικείμενο μελέτης των φοιτητών θα έχει στενή σχέση με το φυσικό περιβάλλον.
Β)Η Σχολή Μουσικών Σπουδών ή Καλών Τεχνών, η οποία θα προκύψει από
το τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου και το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Στη σχολή θα εισάγονται 120 σπουδαστές κάθε ακαδημαϊκό έτος.
Στην Πρέβεζα να υπάρξει μια αυτόνομη σχολή ως παράρτημα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Η Σχολή των Οικονομικών Επιστημών, θα προκύψει από τη συνένωση των υφιστάμενων τμημάτων της Πρέβεζας και του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων της Ηγουμενίτσας με το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Στη σχολή θα εισάγονται 200 σπουδαστές κάθε ακαδημαϊκό έτος.
Η σκέψη μου αυτή λαμβάνει υπόψη της την ύπαρξη των νέων κτηριακών υποδομών του ΤΕΙ Ηπείρου στην πόλη της Πρέβεζας.
Η ΣΕΥΠ στα Ιωάννινα να ενταχθεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σε σύνδεση με υπάρχουσες σχολές.
Το Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο στην Ηγουμενίτσα να αποκτήσει οργανική σχέση με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών  του ΤΕΙ Ηπείρου να αποτελέσει Σχολή με το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με έδρα στα Ιωάννινα και την ανάπτυξη ανάλογων προγραμμάτων σπουδών.
Γρ. Γκίκας: «Ρεαλιστική προοπτική»
Καταλήγοντας στην πρότασή του, αναφορικά με το δεύτερο εναλλακτικό σχεδιασμό ο κ. Γκίκας σημειώνει: «Στην πρόταση αυτή δεν επιθυμώ προσωρινά να είμαι περισσότερο αναλυτικός, καθώς θα πρέπει να υπάρξει διερεύνηση των προθέσεων και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Παράλληλα, αναλαμβάνω πρωτοβουλία για την έναρξη συζητήσεων με την Πρυτανική Αρχή του συγκεκριμένου Ιδρύματος στη βάση των όσων έχω ήδη περιγράψει.
Πιστεύω ότι η πρότασή μου είναι μία ρεαλιστική προοπτική με όραμα για το μέλλον του Ιδρύματός μας, η οποία και σέβεται όλους τους συμμετέχοντες στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Προσδοκώ για τις δικές σας γόνιμες και δημιουργικές προτάσεις».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου