Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011

Νέα για το πολεοδομικό σχέδιο 08/04/2011

Πηγή: www.karkofolia.gr

Για πλήρη και έγκυρη ενημέρωση των αναγνωστών σας , παρακαλούμε να αναρτήσετε στο site σας την σχετική συνημμένη  επιστολή μας.
Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε σχετική με το θέμα πληροφορία.
  
Με εκτίμηση
ΖΗΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τοπογράφος Μηχανικός

Ιωάννινα 07 – 04 – 2011
Σχετικά με το σχόλιο στην ιστοσελίδα σας με τίτλο «Νέα από τον Πολεοδομικό Σχεδιασμό 06/04/2011» και για πληρέστερη και έγκυρη ενημέρωση των αναγνωστών της, σας κάνουμε γνωστά τα εξής :
            1.- Η σχετική μελέτη μας ανατέθηκε την 1 – 10 - 2010, όπως προκύπτει από την σχετική σύμβαση .
           
            2.- Ο Ορισμός επιβλέποντα της μελέτης έγινε στις 17-11-2010 .
3.- Η μελέτη συντάχθηκε και παραδόθηκε την 1 -12- 2010, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που μας χορήγησε ο Δήμος Πέτα,  ήτοι τα στοιχεία της Πράξης Εφαρμογής και την Βάση Δεδομένων από το Κτηματολόγιο.
4.- Για τις συμβατικές μας εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί και παραδοθεί , οι σχετικοί λογαριασμοί βρίσκονται από 20 – 12 - 2010 στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου και δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι σήμερα.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ουδεμία κωλυσιεργία υπήρξε εκ μέρους μας , όσον αφορά τις συμβατικές μας υποχρεώσεις.
Στην συνέχεια τα στοιχεία της μελέτης διαβιβάστηκαν στην Κτηματολόγιο Α.Ε. , προκειμένου να γίνει η Μετεγγραφή της Πράξης Εφαρμογής.
Εκεί διαπιστώθηκε ότι : τα στοιχεία της βάσης δεδομένων του Κτηματολογίου της περιοχής Πέτα τα οποία μας είχε χορηγήσει ο Δήμος Πέτα ήταν του έτους 2007  και επομένως θα πρέπει η μελέτη να επικαιροποιηθεί , λαμβάνοντας υπόψη  την πρόσφατα ενημερωμένη βάση δεδομένων .
            Πρέπει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία του Κτηματολογίου χορηγούνται μόνον σε Δημόσιους Οργανισμούς και ΟΤΑ , μετά από σχετική αίτηση χορήγησης προς την Κτηματολόγιο Α.Ε.
            Παρά το ότι η συμβατική μας υποχρέωση είχε λήξει, ενημερώσαμε άμεσα τον Δήμο Πέτα για το πρόβλημα που προέκυψε και όπως μας διαβεβαίωσαν  απέστειλαν την σχετική αίτηση στις 22-12-2010, προς την Κτηματολόγιο ΑΕ.
Στις 19 -1- 2011, ενημερώνουμε εκ νέου τον Δήμο Πέτα , ότι θα πρέπει να ζητήσει τα στοιχεία με αίτηση, καθόσον όπως μας ενημέρωσαν από την Κτηματολόγιο ( Κ/Τ ) , δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση .
Προσπαθήσαμε να έχουμε συνάντηση με τον Δήμαρχο κ. Γιαννούλη , προκειμένου να τον ενημερώσουμε για το θέμα της πράξης εφαρμογής.
 Η συνάντηση τελικά έγινε στα γραφεία του Δήμου  στις 10-2-2011 , όπου συντάξαμε και την σχετική  αίτηση προς την Κ/Τ για την χορήγηση της πρόσφατης βάσης δεδομένων.
Η ενημερωμένη βάση με τα δεδομένα του κτηματολογίου μας παραδόθηκε τελικά  στις 24 -2- 2011 με το αριθμ. Πρωτ,  2017 έγγραφο του Δήμου .
Μετά από έλεγχο των νέων στοιχείων και εκτίμηση της εργασίας που απαιτείται για την  επικαιροποίηση όλων των στοιχείων που είχαμε υποβάλλει την 1 – 12 - 2010, γνωστοποιήσαμε στον Δήμο από 1-3-2011, ότι θα πρέπει να εγκριθεί συμπληρωματική δαπάνη 6.415,06 ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ 23%) προκειμένου να εκπονήσουμε και να παραδώσουμε εκ νέου επικαιροποιημένη όλη την μελέτη .
Σήμερα 7 – 4 – 2011 λάβαμε το αριθμ. πρωτ. 2303 / 04-04-2011 έγγραφο του Δήμου (το οποίο αποτελεί απάντηση στην από 1 -3- 2011 επιστολή μας) , με το οποίο μας γνωρίζει  μεταξύ των άλλων και τα εξής:
“….Οι συγκεκριμένες μελέτες με κόστος 35.670,00 ευρώ έχουν ως αντικείμενο την ολοκλήρωση της μελέτης  - πράξης εφαρμογής του πρώην Δήμου Πέτα.
 Οι μελέτες αυτές άρχισαν την υλοποίησή τους μετά την ανάθεσή των, από την Δημαρχιακή Επιτροπή του πρώην Δήμου Πέτα και την υπογραφή των Συμφωνητικών στις 1-10-2010.
Στο Πέτα μετά από δύο μήνες περίπου έγινε οριστική παραλαβή από το Δημοτικό Συμβούλιο του πρώην Δήμου Πέτα.
Για αποφυγή περαιτέρω καθυστερήσεων και δεδομένη την πρόθεσή μας για ολοκλήρωση του έργου, σας κάνουμε γνωστό ότι καμιά συμπληρωματική δαπάνη δεν εγκρίνουμε θεωρώντας το ποσό που σας διαθέσαμε ικανοποιητικό, για να μην πούμε υπερβολικό και σας παρακαλούμε να προβείτε άμεσα στην εκπόνηση των απαιτούμενων ελέγχων και διορθώσεων των στοιχείων χωρικής βάσης δεδομένων πράγμα που αποτελεί συμβατική σας υποχρέωση και προκύπτει από τα συμφωνητικά 4106 , 4107 , 4108  / 01-10-2010 που υπογράψατε με τον πρώην Δήμο Πέτα και να αποσταλούν στον Δήμο Νικολάου Σκουφά το γρηγορότερο.
Ως αναφορά για τις μέχρι τώρα εργασίες που έχετε εκπονήσει και λογαριασμοί σας εκκρεμούν στην οικονομική μας υπηρεσία , σας γνωρίζουμε ότι εφόσον έχουν τηρηθεί όλες οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες και υπάρχουν οι ανάλογες πιστώσεις , με την ψήφιση του προϋπολογισμού θα φροντίσουμε για την τακτοποίησή των.»
Αυτό είναι το ευχαριστώ του Δήμου για τις μέχρι τώρα (χωρίς καμία αμοιβή)  προσπάθειές μας ….
Τα συμπεράσματα δικά σας και των αναγνωστών σας…
Πρέπει επίσης να σας ενημερώσουμε ότι,  από 24 – 02 – 2011 που λάβαμε τα νέα στοιχεία τον Δήμο , εργαζόμαστε για την επικαιροποίηση και διόρθωση των στοιχείων της μελέτης ….
Εργασίες για τις οποίες ο Δήμος……δεν εγκρίνει καμία συμπληρωματική δαπάνη….
      Με εκτίμηση
    ΖΗΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 Τοπογράφος Μηχανικός
  e-mail:zinas@otenet.gr

Ερωτήματα στον κ. Δήμαρχο
Κύριε Δήμαρχε, όταν σκέφτηκες να υποβάλλεις υποψηφιότητα για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές του Οκτώβρη 2010, αναρωτήθηκες τι προβλήματα έχουν οι Δήμοι που ενώθηκαν; 
Κύριε Δήμαρχε, όταν εκλέχθηκες τον Οκτώβρη 2010, αναρωτήθηκες τι προβλήματα έχουν οι Δήμοι που ενώθηκαν;  Έκανες συνεργασία με τους απελθόντες  Δημάρχους, τους ρώτησες, σ’ ενημέρωσαν για τα  προβλήματα των Δήμων τους;
Πέρασαν από την ορκωμοσία σας περίπου 3 μήνες, δεν ρώτησες τους συμβούλους του συνδυασμού σου που κατάγονται από το Πέτα για να σε ενημερώσουν (αν ήξεραν) τα προβλήματα του τόπου τους;
Δεν γνώριζες, ότι στην πρωτεύουσα του Δήμου που είσαι Δήμαρχος, ότι ένα χρονίζων πρόβλημα (31 συναπτά), είναι από τα βασικότερα;
Δεν γνώριζες, ότι με απόφαση του Νομάρχη Άρτας (1184/20-5-2010) έγινε η πράξη εφαρμογής του πολεοδομικού σχεδίου Δήμου Πέτα;
Δεν γνώριζες, ότι το Εθνικό κτηματολόγιο δεν καταχωρεί το σχέδιο γιατί έχει προβλήματα σωστής αποτύπωσης;
Δεν γνώριζες, ότι η απελθούσα δημοτική αρχή έκανε προσπάθεια να λυθεί το πρόβλημα, αναθέτοντας την διόρθωση σε νέο μελετητή;
Δεν γνώριζες, ότι ο μελετητής δεν πληρώθηκε και κωλυσιεργεί την παράδοση του σχεδίου στο Εθνικό κτηματολόγιο;
Δεν γνώριζες, την κρισιμότητα του προβλήματος, παρ’ όλα που σ’ ενημέρωσαν κάτοικοι;
Κύριε Δήμαρχε, πότε πιστεύεις ότι θα λυθεί το πρόβλημα;
Κύριε Δήμαρχε, τελικά τι γνώριζες;
Κύριε Δήμαρχε, τελικά, γιατί έβαλες υποψηφιότητα;
Λυπάμαι αλλά δεν γίνεται να μην ρωτήσω. Από την πρώτη απόφαση περάσανε 31 χρόνια και από την οριστική απόφαση έγκρισης πράξης εφαρμογής, πέρασε ήδη ένας χρόνος. Αν ένας Δήμαρχος ή ένα Δημοτικό Συμβούλιο, δεν μπορεί να πληρώσει ένα μελετητή (τόσο απλό), τότε ποιος ο λόγος να παριστάνει τον πρώτο πολίτη και να μην παραιτείται?

1 σχόλιο:

  1. Θα πρέπει να δοθεί άμεσα παράταση - το λιγότερο 6 μηνών- για την υποβολή ενστάσεων κατά της ανασύνταξης της Πράξης Εφαρμογής .Είναι αδικό για όλους τους δημότες του Πετα αυτή η αντιμετώπιση .

    ΑπάντησηΔιαγραφή