Παρασκευή, 7 Ιανουαρίου 2011

Αξιολόγηση θέσεων για τη χωροθέτηση του εργοστασίου επεξεργασίας ΑΣΑ Ηπείρου και του Χ.Υ.Τ.Υ. Ηπείρου.

Αναρτήθηκε στην Ιστοσελίδα της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής η Αξιολόγηση θέσεων για τη χωροθέτηση του εργοστασίου επεξεργασίας ΑΣΑ Ηπείρου και του Χ.Υ.Τ.Υ. Ηπείρου.

Η μελέτη αφορά την αξιολόγηση θέσεων για τη χωροθέτηση του εργοστασίου επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων και του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων.

Εντύπωση ασφαλώς προκαλεί το γεγονός ότι ο Ν. Άρτας εντάχθηκε ως προς τη σεισμικότητα στη Ζώνη  Ι, σε αντίθεση με τον σχετικό χάρτη (Εικόνα 5. Σελίδα 73) της ίδιας έκθεσης, όπου εμφανώς ο Ν. Άρτας εντάσσεται κατά το μεγαλύτερο μέρος του στη Ζώνη ΙΙ, με υψηλότερο συντελεστή σεισμικότητας από τη Ζώνη Ι. Πάντως, ο υφιστάμενος ΧΥΤΑ της Βλαχέρνας είναι στη Ζώνη ΙΙ.

Φανταζόμαστε και περιμένουμε ότι το λάθος αυτό των μελετητών θα διορθωθεί άμεσα, εάν δεν πρόκεται για σκοπιμότητα άλλου είδους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου