Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2010

Αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών στο Δήμο Ν. Σκουφά ανά Δημοτική Ενότητα
Κυριακή
Ενσωμάτωση
Γραμμένοι
Ψήφισαν
Έγκυρα
Άκυρα
Λευκά
Α
45/45
15.932
11.053
69,38 %
10.560
95,54 %
377
3,41 %
116
1,05 %
Β
45/45
15.934
9.268
58,16 %
8.673
93,58 %
290
3,13 %
305
3,29 %
Α’ Κυριακή
Β’ Κυριακή
Υποψήφιος / Συνδυασμός
Ποσοστό
Ψήφοι
Έδρες
Ποσοστό
Ψήφοι
Έδρες
Γιαννούλης Ευστάθιος
31,18
3.293
4
54,95
4.766
12
Εκλογική Περιφέρεια
Ποσοστό
Ψήφοι

Ποσοστό
Ψήφοι

Αράχθου
21,59
950

43,24
1.599

Κομμένου
13,08
71

32,51
145

Κομποτίου
58,85
1.430

74,24
1.490

Πέτα
26,43
842

60,75
1.532
Α’ Κυριακή
Β’ Κυριακή
Υποψήφιος / Συνδυασμός
Ποσοστό
Ψήφοι
Έδρες
Ποσοστό
Ψήφοι
Έδρες
Κόκλας Ιωάννης
38,01
4.014
5
45,05
3.907
1
Εκλογική Περιφέρεια
Ποσοστό
Ψήφοι

Ποσοστό
Ψήφοι

Αράχθου
49,63
2.184

56,76
2.099

Κομμένου
55,99
304

67,49
301

Κομποτίου
22,88
556

25,76
517

Πέτα
30,45
970

39,25
990
Α’ Κυριακή
Υποψήφιος / Συνδυασμός
Ποσοστό
Ψήφοι
Έδρες
Μουσαβερές Θεόδωρος
25,46
2.689
4
Εκλογική Περιφέρεια
Ποσοστό
Ψήφοι

Αράχθου
24,36
1.072

Κομμένου
29,47
160

Κομποτίου
10,70
260

Πέτα
37,57
1.197
Α’ Κυριακή
Υποψήφιος / Συνδυασμός
Ποσοστό
Ψήφοι
Έδρες
Σαπρίκης Ηλίας
5,34
564
1
Εκλογική Περιφέρεια
Ποσοστό
Ψήφοι

Αράχθου
4,43
195

Κομμένου
1,47
8

Κομποτίου
7,57
184

Πέτα
5,56
177


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου