Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2010

Εξελίξεις στη χωροθέτηση ΧΥΤΥΣτο κρίσιμο στάδιο της επιλογής χώρου για τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων (η μέθοδος έχει επιλεγεί ήδη) και του ΧΥΤΥ, έφτασε πλέον η διαδικασία δε επίπεδο μελέτης και κατευθύνσεων από την αρμόδια επιστημονική επιτροπή που συγκροτήθηκε από την Περιφέρεια Ηπείρου.Την ερχόμενη Δευτέρα (10:30 το πρωί) συνεδριάζει εκ νέου, μετά την ανάπαυλα λόγω των εκλογών, η Επιτροπή Επίβλεψης και Παραλαβής της μελέτης για τη χωροθέτηση του εργοστασίου επεξεργασίας των Αστικών Στερεών Αποβλήτων(ΑΣΑ) και του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων(ΧΥΤΥ), όπως είναι ο πλήρης τίτλος της και σε αυτή τη συνεδρίαση αναμένεται να προωθηθεί η διαδικασία στο προτελευταίο βήμα πριν την διαβούλευση και την τελική απόφαση. Θα ακολουθήσει σύντομα, εκτιμάται, και η άλλη διαδικασία με την οποία ολοκληρώνεται και το αντικείμενο της μελέτης, δηλαδή η προέγκριση της χωροθέτησης και της ΜΠΕ.Τα σενάρια για το ποια θα είναι η τελική επιλογή είναι πολλά, όχι μόνο ως προς τις ζώνες στις οποίες χωρίστηκαν οι υποψήφιες περιοχές με επιμέρους εκτάσεις εντός αυτών, αλλά κυρίως για το αν θα επιλεγεί λύση που θα περιλαμβάνει και τους υπάρχοντες ΧΥΤΑ σε Καρβουνάρι και Βλαχέρνα ή όχι.Ουσιαστικά πρόκειται για δυο βασικές λύσεις, όπως είχε τονιστεί και στην τελευταία συνεδρίαση, στην οποία οι μελετητές παρουσίασαν τα δεδομένα για τα κριτήρια επιλογής και αποκλεισμού και ότι άλλο απαιτείται για να φτάσει σε αποτέλεσμα η διαδικασία.

Λύση με ή χωρίς ΧΥΤΑ σε ρόλο ΧΥΤΥ

Η μία λύση περιέχει και τους δυο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου και Βλαχέρνας (ο μικρός ΧΥΤΑ Ηγουμενίτσας δεν προσφέρεται και ο ΧΥΤΑ Ελληνικού εξαιρείται με βάση την απόφαση και δέσμευση της ΓΓΠΗ) και η άλλη αφορά νέο ΧΥΤΥ και το εργοστάσιο σε κοντινή απόσταση.Αν επιλεγεί να αξιοποιηθούν οι υπάρχοντες ΧΥΤΑ προκύπτει διαφοροποίηση, εφόσον ταυτόχρονα δεν επιλεγεί λύση να κατασκευαστεί και ΧΥΤΥ και να μετατραπούν στην πορεία σε ΧΥΤΥ οι δύο ΧΥΤΑ.Αναλυτικά τα κυριότερα σενάρια που «παίζουν» άσχετα με το ποια ζώνη και περιοχή θα επιλεγεί για το εργοστάσιο, είναι:
-Να μετατραπούν σε ΧΥΤΥ και οι δυο ΧΥΤΑ (Καρβουναρίου και Βλαχέρνας) και να κατασκευαστεί μόνο εργοστάσιο σε περιοχή ανάμεσα τους.
-Να κατασκευαστεί ΧΥΤΥ και εργοστάσιο, αλλά να αξιοποιηθεί και ένας από τους δυο ΧΥΤΑ ή και οι δυο μαζί.
-Να κατασκευαστεί εργοστάσιο και σε κοντινή απόσταση ο ΧΥΤΥ, χωρίς αξιοποίηση των ΧΥΤΑ και ακόμη, να κατασκευαστεί το εργοστάσιο με πρόβλεψη και για ΧΥΤΥ στην πορεία και να λειτουργήσουν ως ΧΥΤΥ οι δύο ή ο ένας ΧΥΤΑ.
Ανάλογα με το ποιο σενάριο θα υπερισχύσει θα εξαρτηθεί και η διαδικασία χωροθέτησης για το εργοστάσιο με ή χωρίς νέο ΧΥΤΥ.

Επτά ζώνες με πολλές επιμέρους εκτάσεις
Από τα περιεχόμενα του 2ου παραδοτέου της μελέτης έχουν προκύψει 7 ζώνες και εντός αυτών αρκετές εκτάσεις που εξετάστηκαν από τους μελετητές, με κύριο χαρακτηριστικό την κεντροβαρικότητα και την εγγύτητα στους μεγάλους οδικούς άξονες Εγνατία και Ιόνια. Δηλαδή αποκλείστηκαν εξαρχής με την μέθοδο της εις άτοπον απαγωγής, περιοχές απομακρυσμένες και ορεινές ή αυτές που εκ των πραγμάτων δεν μπορούν για περιβαλλοντικούς και άλλους λόγους να υποδεχθούν τέτοια δραστηριότητα.Επομένως, καθοριστικός παράγοντας για την επόμενη φάση της αναζήτησης του κατάλληλου χώρου για να φιλοξενήσει το εργοστάσιο με ή χωρίς ΧΥΤΥ θα είναι η επιλογή του σεναρίου και αν θα αξιοποιηθούν οι δυο ΧΥΤΑ.Ρόλο βέβαια παίζουν και τα οικονομικά και άλλα δεδομένα, τα κόστη και οι αποστάσεις, μαζί με τα κριτήρια χωροθέτησης που έχουν τεθεί. Όλα αυτά αποτελούν το κρινόμενο της διαδικασίας και ο στόχος όπως πληροφορούμαστε είναι να δοθεί την Δευτέρα, ίσως, η απάντηση για το αν οι ΧΥΤΑ θα αποτελέσουν μέρος της λύσης ή θα πρόκειται για νέο ΧΥΤΥ και εργοστάσιο, άσχετα με τους ΧΥΤΑ.

Διαβούλευση πριν την επιλογή
Πάντως όποια κατεύθυνση και να δοθεί, πριν την επιλογή θα προηγηθεί δημόσια διαβούλευση τουλάχιστον 15 ημερών, προκειμένου να τοποθετηθούν, εφόσον το επιθυμούν και οι νεοεκλεγέντες στην αυτοδιοίκηση. Σε ότι αφορά το εργοστάσιο, ήδη η Επιτροπή επέλεξε την μέθοδο επεξεργασίας των απορριμμάτων, με την κατασκευή μονάδας αερόβιας μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας με ανάκτηση ανακυκλώσιμων ή και παραγωγή, μελλοντικά, και RDF(εναλλακτικό στερεό καύσιμο από απόβλητα) και μονάδα αναερόβιας χώνευσης προδιαλεγμένου οργανικού υλικού. Μια λύση με πολλές δυνατότητες και επιλογές που δεν συνάντησε αντιδράσεις. Όποια και να είναι η τελική επιλογή, οι Σταθμοί Μεταφόρτωσης είναι αναγκαίοι και δυστυχώς ακόμη κανένας δεν κατασκευάστηκε, έστω στους τρεις νομούς, πλην Ιωαννίνων, που λειτουργούν οι ΧΥΤΑ...

Πηγή: ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου