Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2010

Καλλικράτης - Το πλήρες κείμενο του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010)

Νόμος του κράτους είναι και τυπικά πλέον ο «Καλλικράτης» (Ν 3852/2010), καθώς δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2010 στο Φύλλο 87 της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
Το πλήρες ΦΕΚ του Ν. 3852/2010 είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά  Πρόκειται για το τελικό κείμενο του Νόμου και περιλαμβάνει το αποτέλεσμα της συζήτησης στη Βουλή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου