Τετάρτη, 26 Μαΐου 2010

ΈΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΕΔΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

ΈΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΕΔΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ                                                                        Αθήνα 19/05/2010
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ
                                                                                               
                                                                                                            Υπόψη:
                                                                                                            Συντακτών Τ.Α.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τη διαφωνία της επί της αρχής του νομοσχεδίου για το «Πρόγραμμα Καλλικράτης» εξέφρασε κατά πλειοψηφία – πλην του «Αυτοδιοικητικού Κινήματος» -  η ΚΕΔΚΕ κατά τη διάρκεια της άτυπης γενικής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αθήνα.
Προηγήθηκε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ, κατά τη διάρκεια της οποίας οι αυτοδιοικητικές παρατάξεις εξέφρασαν τις τελικές τους θέσεις επί του νομοσχεδίου, ενώ αμέσως μετά αποχώρησε το «Αυτοδιοικητικό Κίνημα».
 
Ειδικότερα ο πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ κ. Νικήτας Κακλαμάνης εισηγήθηκε ότι η Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να στηρίξει επί της αρχής το σχέδιο νόμου -  αν και υπάρχουν διατάξεις με τις οποίες συμφωνεί – για πολλούς λόγους.
Όπως σημείωσε ο κ. Κακλαμάνης:
ü      Πρώτον, δεν υπήρξε εύλογο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, ιδιαίτερα για τα οικονομικά και τη χωροταξία.
ü      Δεύτερον, από τις είκοσι πέντε προτάσεις που κατέθεσε η ΚΕΔΚΕ για τα θεσμικά ζητήματα κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, αγνοήθηκαν τελικά από την ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών οι δέκα έξι, εκ των οποίων οι περισσότερες αφορούν σημαντικά ζητήματα.
ü      Τρίτον, από την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους διαπιστώνεται τουλάχιστον προχειρότητα σε ό,τι αφορά τον οικονομικό σχεδιασμό του προγράμματος, αφού η φημολογούμενη οικονομία κλίμακος, δηλαδή η εξοικονόμηση ποσών αντί του 1,8 δις ευρώ, μειούται κατά περίπου 600 εκ. ευρώ, χωρίς παράλληλα να διασφαλίζεται οικονομικά η άσκηση σειράς μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων (μετατάξεις υπαλλήλων, κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή κ.τ.λ.).
Έτσι από 1/1/2011 θα είναι αδύνατη η διεκπεραίωση πολλών λειτουργιών, τις οποίες αναλαμβάνουν οι δήμοι, ελλείψει πόρων και υποδομών, με αποτέλεσμα να υποβαθμιστούν και να χειροτερέψουν οι παρεχόμενες προς τους πολίτες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα στον τομέα της καθαριότητας.
Αν μάλιστα ληφθεί υπόψη η δεδομένη μείωση προσωπικού – λόγω της μεγάλης μείωσης των πάσης φύσεως συμβασιούχων, της απαγόρευσης πρόσληψης μόνιμου προσωπικού που έχει επιβληθεί και της μεγάλης περικοπής των τρεχόντων θεσμοθετημένων πόρων των υπαρχουσών αυτοδιοικητικών δομών (υπολογίζεται στα 480 εκ. ευρώ η μείωση για το 2010) – είναι βέβαιο ότι οι πάσης φύσεως παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες και ιδιαίτερα οι πρόνοιας και κοινωνικού χαρακτήρα, θα υποβαθμιστούν, αν δεν κινδυνεύσουν να καταργηθούν.

ü      Τέταρτον, ως προς το χωροταξικό σχεδιασμό των νέων δήμων δεν υπήρξε διαβούλευση. Ποτέ δε δόθηκε η δυνατότητα στην διαπαραταξιακή Επιτροπή Παρακολούθησης της ΚΕΔΚΕ να διατυπώσει την άποψή της για το θέμα και άρα την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο υπουργός Εσωτερικών.
Και τελικά η πρόταση του νομοσχεδίου απέχει, μακράν, από τις γενικές αρχές για τήρηση ενιαίων, αντικειμενικών και μη επιλήψιμων κριτηρίων.

Οι παραπάνω θέσεις σε συνδυασμό με τις θέσεις των άλλων δύο αυτοδιοικητικών παρατάξεων οδήγησαν τελικά στην υπερψήφιση του ΟΧΙ επί της αρχής του νομοσχεδίου, με την ελπίδα ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησής του στη Διαρκή Επιτροπή και την Ολομέλεια της Βουλής θα γίνουν αποδεκτές και άλλες από τις μείζονος σημασίας θέσεις της Αυτοδιοίκησης.

Με δήλωσή του ο πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ Νικήτας Κακλαμάνης, σχολίασε ως εξής την διαφωνία και  αποχώρηση  του «Αυτοδιοικητικού Κινήματος» μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ:

« Η ενότητα της Αυτοδιοικητικής οικογένειας υπέστη σήμερα ρωγμή, εξαιτίας της πρωτοφανούς συμπεριφοράς του «Αυτοδιοικητικού Κινήματος», που υποχρέωσε τα μέλη του να απόσχουν από την έκτακτη γενική συνέλευση της ΚΕΔΚΕ φοβούμενο το αποτέλεσμα, μετά από μυστική ψηφοφορία, που θα έβγαινε από την κάλπη.
Προκάλεσε έτσι, υπακούοντας στα κελεύσματα του κυβερνώντος κόμματος, τεχνητή έλλειψη απαρτίας, ( 217 παρόντες αντί 251) χωρίς όμως να αποφύγει το ΟΧΙ της Αυτοδιοίκησης, επί της αρχής του σχεδίου νόμου για τον «Καλλικράτη» και μάλιστα με ευρεία πλειοψηφία από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ, αναλαμβάνοντας έτσι μαζί με τον υπουργό κ. Γιάννη Ραγκούση ολόκληρη την ευθύνη για ό,τι ήθελε συμβεί στην Αυτοδιοίκηση, τόσο όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους πολίτες όσο και στο εργασιακό καθεστώς των εργαζομένων στην Αυτοδιοίκηση». 

Πηγή:  http://www.kedke.gr/index.asp?app=newsshow.asp&id=615

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου