Τετάρτη, 12 Μαΐου 2010

Τρεις Δήμους για την Άρτα ζητά η πλειοψηφία του Νομαρχιακού Συμβουλίου

aarta«Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του σχεδίου ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ήταν το θέμα που συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Άρτας την Δευτέρα 10 Μαΐου.


Στην συνεδρίαση και σύμφωνα με τα πρακτικά της, ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: "Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του σχεδίου ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ", έδωσε το λόγο στον κ. Νομάρχη ο οποίος ανέπτυξε τις απόψεις του περί του σχεδίου ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ δηλώνοντας ότι συμφωνεί με την Διοικητική Αναδιάρθρωση του χάρτη της χώρας, εκφράζει όμως την αντίθεσή του με τον χωροταξικό σχεδιασμό των νέων Δήμων που θα προκύψουν.
Στη συνέχεια έγινε συζήτηση στην οποία οι Νομαρχιακοί Σύμβουλοι εξέφρασαν τις απόψεις τους.

Προτάσεις κατέθεσαν οι κ.κ. Χαρακλιάς και Γιολδάσης (όπως καταψηφιστεί το σχέδιο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ στο σύνολό του), από τον κ. Μπόβολο (όπως γίνει αποδεκτό το σχέδιο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ επί της αρχής και σε ότι αφορά το χωροταξικό σχεδιασμό να αφεθεί η τοπική κοινωνία να αποφασίσει μόνη της μέσα από τα τοπικά όργανα – Δημ. Συμβούλια, ΤΕΔΚ κλπ) και από τον κ. Μάνο, πρόταση και η οποία τελικά υπερψηφίσθηκε.

Κατόπιν των ανωτέρω το Νομαρχιακό Συμβούλιο «Αποφασίζει κατά πλειοψηφία με έντεκα (11) ψήφους υπέρ και επτά (7) κατά (κ.κ. Μπόβολος, Φώτης, Βασιλάκης, Λάππα, Πανοδήμος, Γιολδάσης και Χαρακλιάς)

Αποδέχεται το σχέδιο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ με αυξημένες όμως αρμοδιότητες και πόρους στα νέα Αυτοδιοικητικά Σχήματα Δήμων και Περιφερειών όπως έχουν αποφασισθεί στα συνέδρια της ΚΕΔΚΕ και ΕΝΑΕ.

Εκτιμά ότι σύμφωνα και με τις δημοσιοποιημένες αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και τις εκδηλωθείσες αντιδράσεις των πολιτών, η προτεινόμενη χωροταξική κατανομή δεν γίνεται αποδεκτή.

Με βάση την ανωτέρω διαπίστωση το Ν.Σ. Άρτας προτείνει την επαναφορά και αποδοχή της πρότασης για την χωροταξική κατανομή που προβλέπονταν στη μελέτη του Ι.Τ.Α. και στηρίζονταν σε κριτήρια αντικειμενικά, επιστημονικά και προέβλεπε τη δημιουργία τριών (3) Δήμων.

Τέλος, σε περίπτωση που υπάρξει πρόταση από μέρους της ΤΕΔΚ και των Α/θμιων Ο.Τ.Α. για δημιουργία τέταρτου Δήμου, αυτή θα μπορεί να γίνει αποδεκτή και να υποστηριχθεί με την προϋπόθεση να συμφωνούν όλοι οι συνενούμενοι Ο.Τ.Α. του προτεινόμενου Δήμου».
Πηγή: http://www.clicknews.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου